top of page

L'ESCOLA DE MÚSICA DEL PALAU va néixer el curs 1975-76 com ESCOLA DE MÚSICA DE L'ORFEÓ CATALÀ a partir d'unes converses entre els responsables d'aquesta entitat i en Joaquim Garrigosa, a qui es va encarregar la responsabilitat de posar en marxa el projecte dels cursos d'Iniciació Musical per a Infants.

 

El curs 1985-86 l'escola, que fins llavors s'havia ubicat a les dependències del Palau de la Música, va independitzar-se de l'Orfeó Català i va prendre nova personalitat jurídica amb la creació d'una cooperativa de mestres coincidint amb el canvi de nom i la nova ubicació al c/ St. Pere Més alt, 6.

 

Al març de 1991 l'Escola obté la classificació, per part de la generalitat de Catalunya, de Centre no Oficial Reconegut de nivell elemental (DOGC núm 1431 de 17.4.1991) i, amb motiu de l'aplicació de la LOGSE, la classificació d'Escola Autoritzada de nivell elemental i dels dos primers cicles de nivell mitjà (DOGC núm. 2.179 de 8.3.1996) 

Escola de Música del Palau
bottom of page