top of page

OFERTA EDUCATIVA

PROGRAMA ESCOLA DE MÚSICA DEL PALAU

CURS ESCOLAR

NIVELL

(2 cursos)

MATÈRIES

DEDICACIÓ

SETM.

P4-P5

sensibilització

4-5 anys

cançó i moviment

45' / setm.

1r i 2n PRIMÀRIA

inicial

6-7 anys

1r música activa

roda d'instruments 

2n música activa

conjunt vocal

instrument col·lectiu

40' / setm.

40' / setm.

40' / setm.

40' / setm.

40' / setm.

3r i 4rt  PRIMÀRIA

bàsic

8-9 anys

música activa

conjunt vocal

instrument 

40' / setm.

40'/ setm.

30' - 40'/ setm.

5è i 6è  PRIMÀRIA

intermedi

10-11 anys

música activa

conjunt instrumental

instrument 

agrupació estable

50' / setm.

60' / setm.

40' / setm.

60' / setm.

1r i 2n ESO

avançat

12-13 anys

música activa

conjunt instrumental

instrument 

agrupació estable

50' / setm.

60' / setm.

50' / setm.

60' / setm.

3r i 4t ESO

aprofundiment

14-15 anys

música activa

conjunt instrumental

instrument 

agrupació estable

50' / setm.

60' / setm.

60' / setm.

60' / setm.

ADULTS

a partir de 16 anys

llenguatge musical

instrument 

60' / setm.

40 a 60' / setm.

bottom of page