top of page

Des de bon començament i durant els 40 anys de trajectòria, l'ESCOLA DE MÚSICA DEL PALAU ha partit de metodologies basades en el respecte al procés evolutiu natural del nen permetent-li desenvolupar al màxim la seva sensibilitat artística, les capacitats musicals, tant tècniques com expressives, i alhora incidir en el seu creixement personal.

 

El nostre objectiu primordial és el de formar musicalment els nostres alumnes, d'una manera lúdica que els permeti gaudir de la música, i alhora donar-los una base sòlida sobre la que cimentar uns estudis musicals professionals.

 

A banda de l'experiència pedagògica, el rigor i el grau d'exigència necessaris, hi ha altres elements imprescindibles per tal d'aconseguir aquest objectiu: la dilatació en els continguts, un inici precoç en l'experimentació musical i un seguiment tutorial de tots i cada un dels alumnes per tal de donar-los el suport necessari i dissenyar adequadament el recorregut acadèmic segons la particularitat de cada un d'ells. El contacte entre tutors- família i escola és, per tant, un element prioritari dins l'ideari d'escola.

 

Quadrimestralment, l'escola avalua el moment concret de cada nen en llenguatge musical,  cant coral  i instrument amb la intenció d'oferir informació i de poder tractar adequadament les diferents situacions.

bottom of page