top of page

llenguatge

Si entenem la música, primordialment, com una vivència tant personal com col.lectiva, el Llenguatge musical esdevé la seva creació, expressió i comunicació pròpies.

Es tracte d’una matèria troncal i bàsica per a l’educació i formació musical dels nostres alumnes; l’espai on desenvolupar, al llarg dels diferents nivells del procés d’aprenentatge, els continguts no directament instrumentals: l’educació vocal, el cant coral, l’escolta activa, l’anàlisi, la lecto-escriptura, la improvisació i la composició.

 

La nostra proposta pedagògica, basada en l’atenció i cura al procés evolutiu natural de l’infant i les seves aptituts musicals, es desenvolupa en tres etapes diferenciades:

Una primera de Sensibilització que s’inicia als 4 anys i té un recorregut fins als 6, moment on la pràctica habitual de la lecto-escriptura esdevé un dels continguts fonamentals de la matèria i dona pas a la etapa del Nivell Elemental que inclou dos cursos d’Iniciació ( 7 i 8 anys) i quatre més (9,10, 11 i 12 anys) que preparen el currículum bàsic i necessari per a poder fer el salt a la darrera etapa del llenguatge musical de la nostra escola: el Nivell Professional (a partir de 13/14 anys) com el primer dels tres cicles d’aquest nivell que duen a la professionalització dels estudis musicals.

Cada any els alumnes de llenguatge de Sensibilització i de Nivell Elemetal  participen conjuntament en la composició d’una cantata que esdevé eix fonamental de tot el seu desenvolupament creatiu musical i que culmina en la seva estrena el curs següent, interpretada pel grups de Cant Coral

  • YOUTUBE.png
  • issuu.png
  • SoundCloud - Black Circle

LLENGUATGE INDIVIDUAL

 

per a alumnes amb necessitats d'atenció especials o bé que estan desubicats del nivell respecte de l'edat

bottom of page