top of page

agrupacions

horaris

COMBO SAPIENS

alumnes de vent: a partir de 1E

alumnes de percussió: a partir de 2E

alumnes de guitarra: a partir de 3E

alumnes de piano: a partir de 4E

 

DESCORDA'T, conjunt de cordes

alumnes de vent: a partir de 1E

alumnes de corda: a partir de 1E

alumnes de percussió: a partir de 2E

alumnes de piano: a partir de 4E

 

ORQUESTRA DE GUITARRES

alumnes de guitarra: a partir de 1E

alumnes de percussió: a partir de 2E

alumnes de violoncel: a partir de 2E  com a 2ª agrupació

 

GRUPS DE CAMBRA NIVELL PROFESSIONAL

alumnes de 1er i 2on de nivell professional

 

TOC'N'GRUP

música instrumental per a joves: a partir de 14 anys

 

CANT'N'GRUP

música vocal per a joves: a partir de 14 anys

Les agrupacions, instrumentals o vocals, de l'Escola de Música del Palau complementen la formació musical i instrumental dels alumnes mitjançant una activitat lúdica que dona a conèixer aspectes musicals que a la classe individual (instrument o veu) no serien possibles de tractar, prenent consciència de les característiques tècniques i expressives de la diversitat d'instruments que formen cada un dels col.lectius instrumentals.

El repertori és de tots els estils i totes les agrupacions mostren el resultat del seu treball en els concerts de l'escola.

bottom of page