top of page

nivell professional

horaris

1ER.

 

LLENGUATGE/MÚSICA DE CAMBRA: 

2 sessions setm. d'1h. 30 min.

 

INSTRUMENT: 60 min. /setm. individuals

 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL: 

1 sessió setm. de 1h. 30 min

 

 

2ON.

 

LLENGUATGE/MÚSICA DE CAMBRA: 

2 sessions setm. d'1h. 30 min.

 

INSTRUMENT: 60 min. /setm. individuals

 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL: 

1 sessió setm. de 1h. 30 min

En el nivell professional s'usa tot el bagatge musical i els recursos que l'alumne ha adquirit a l'elemental per passar d'un aprenentatge dirigit a un aprenentatge més autònom. L'alumne aprèn a deduir i generar per sí sol nous coneixements partint de la base adquirida, és a dir: aprèn a aprendre per sí mateix .

 

En aquesta etapa s'aprofundeix en el treball de música de cambra.

Pel què fa al llenguatge s'aborda també l'estudi sistemàtic de l'harmonia. A través del repertori a veus, l'audició, l'anàlisi i la pròpia composició, els alumnes es familiaritzen amb la dimensió vertical de la música aconseguint un coneixement més complet i coherent d'aquest llenguatge, sempre dintre d'uns objectius fixats, es pretén la màxima adaptació a les necessitats dels nens i les nenes.

 

L'avaluació s'aborda com un procés continuat, constructiu i dialèctic que enriqueix l'intercanvi d'informació mútua entre alumne, família  i professor; professor i equip pedagògic. Aquest procés culmina en un butlletí de notes al final de cada quadrimestre (febrer i juny) en el qual es valoren els diversos aspectes de l'aprenentatge i que va acompanyat d'un informe elaborat pel professor de cada matèria (instrument, llenguatge, música de cambra).

bottom of page