top of page

iniciació

horaris

INICIACIÓ 1

 

LLENGUATGE/CANT CORAL: 2 sessions setm. d'1 h.

 

TALLER INSTRUMENT: 30 o 45 min/setm. col·lectius

 

 

INICIACIÓ 2

 

LLENGUATGE/CANT CORAL: 2 sessions setm. d'1 h. 

 

INSTRUMENT: 30 min/setm. 

L’etapa de Iniciació correspon als dos cursos preparatoris de del Nivell Elemental. Moment en el qual el contingut programàtic de la lecto-escriptura pren relleu en l’aprenentatge del Llenguatge Musical i obre el desenvolupament més analític de la partitura.

S’amplia el treball realitzat en el repertori entonat de l’etapa de sensibilització através de la cançó, audició i les qualitats del so i s’inicien nous continguts en els aspectes de ritme-pulsació del discurs musical.

El treball de Llenguatge es complementa amb l’inici del Cant Coral i el seu treball vocal col.lectiu.

Pel que fa a l’aprenentatge de l’instrument es tracta dels dos cursos en els que l’alumne continua el treball col.lectiu i compartit de l’instrument iniciat el curs anteriora a través dels tallers amb l’inici de les seves classes individuals i tutoria personalitzada.   

bottom of page