top of page

adults

horaris

LLENGUATGE

A1 - A2 - A3 - A4

1 sessió setm. de 60 min. en grups reduïts

 

INSTRUMENT

1 sessió setm. individual de 40 min., 50 min 0 60 min. segons nivell

 

MÚSICA DE CAMBRA

1 sessió setm. de 45 min. (nivell mínim requerit)

Els cursos per a adults van dirigits a persones majors de 18 anys sense coneixements musicals o amb una formació molt bàsica. 

 

El recorregut acadèmic dels adults abarca tot el nivell elemental desplegat en quatre cursos (A1, A2, A3 i A4).

 

Els grups són molt reduïts (entre 4 i 8 alumnes) i la dedicació és d'1 hora setmanal en horari de tarda-vespre, pel què fa al llenguatge musical i de 40 min. setmanals individuals en horari personalitzat, pel que fa a l'instrument i la música de cambra.

bottom of page