top of page

nivell elemental

horaris

1er. ELEMENTAL

 

LLENGUATGE/CANT CORAL

2 sessions setm. d'1 h.

 

INSTRUMENT

40 min/setm. individuals

 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL

1 sessió setm. de 1h o 1h:30h 

 

2on. ELEMENTAL

 

LLENGUATGE/CANT CORAL

2 sessions setm. d'1 h. 15 min

 

INSTRUMENT

40 min/setm. individuals

 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL

1 sessió setm. de 1h o 1h:30h

 

3er. ELEMENTAL

 

LLENGUATGE/CANT CORAL

2 sessions setm. d'1 h. 15 min.

 

INSTRUMENT

40 min/setm. individuals

 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL

1 sessió setm. de 1h o 1h:30h

 

4rt. ELEMENTAL

 

LLENGUATGE/CANT CORAL

2 sessions setm. d'1 h. 30 min

 

INSTRUMENT

50 min/setm. individuals

 

AGRUPACIÓ INSTRUMENTAL

1 sessió setm. de 1h o 1h:30h

En aquesta estapa cerquem potenciar les capacitats dels alumnes amb la conceptualització progressiva de l'experiència sensorial que han desenvolupat durant l'etapa de sensibilització i amb la seva aplicació en la pràctica instrumental.

 

Així, l'alumne anirà consolidant els aprenentatges adquirits i descobrint els recursos que li permetran incrementar la seva autonomia interpretativa així com la seva capacitat expressiva, creativa, i les seves possibilitats de gaudi tant individual (interpretació vocal i instrumental, composició de petits fragments...) com col.lectiu (conjunt instrumental, cant coral, orquestra...)

Sempre dintre d'uns objectius fixats, es pretén la màxima adaptació a les necessitats dels nens i les nenes.

 

L'avaluació s'aborda com un procés continuat, constructiu i dialèctic que enriqueix l'intercanvi d'informació mútua entre alumne, família  i professor; professor i equip pedagògic. Aquest procés culmina en un butlletí de notes al final de cada quadrimestre (febrer i juny) en el qual es valoren els diversos aspectes de l'aprenentatge i que va acompanyat d'un informe elaborat pel professor de cada matèria (instrument, llenguatge, cant coral, conjunt instrumental).

bottom of page