top of page

sensibilització

S1 (4 anys) 

1 sessió setm. de 45 min.

 

S2 (5 anys) 

1 sessió setm. de 45 min.

 

S3 (6 anys)  

LLENGUATGE: 1 sessió setm. de 45 min.  

TALLER D'INSTRUMENT: 1 sessió setm. de 30 min. en grups de màxim 3 alumnes

descomptes especials

En aquesta etapa, l'objectiu més important en la formació del nen/a és desvetllar i desenvolupar sensorialment el seu sentit musical, mitjançant la cançó, la dansa, les audicions musicals, el moviment, el joc i utilitzant instruments de percussió.

Amb aquests continguts s'educa la veu, l'oïda i el ritme, sense oblidar l'expressió, la imaginació i la creativitat.

És a l'últim curs de Sensibilització (6 anys) quan es comença a introduir la terminologia i la grafia pròpies de la música, així com l’inici en el contacte amb l’instrument en grups de 3 alumnes màxim.

Sempre dintre d'uns objectius fixats, es pretén la màxima adaptació a les necessitats dels nens i les nenes.

L'avaluació s'aborda com un procés continuat, constructiu i dialèctic que enriqueix l'intercanvi d'informació mútua entre alumne, família  i professor; professor i equip pedagògic i que culmina en un informe elaborat pel professor a fi de curs.

bottom of page