top of page

Durant els dos primers cursos d'instrument (6 i 7 anys) les classes són grupals amb un màxim de 3 alumnes i tenen com a objectiu el coneixement bàsic de l’instrument i de les seves possibilitats musicals a partir de l’aplicació dels coneixements adquirits en la classe de llenguatge.

En el primer any es posen a la pràctica els conceptes de pulsació, ritme, creació, memòria i posició corporal, sempre a través de treball sensorial, i d’imitació del professor. També es van assimilant nocions bàsiques de com tractar i tenir cura de l’instrument.

En el segon any es desenvolupen les habilitats aconseguides en el primer curs a més de potenciar la lectura de notes, varietat de cançons i el treball en equip. En aquest moment es comencen a fixar els hàbits d’estudi que ajudaran a establir una base tècnica i musical que prepararà l’alumne per a afrontar les següents etapes amb l’instrument. 

 

A partir de 8 anys el treball instrumental passa, de mica en mica, a ser més individualitzat i comprèn els nivells elemental i professional.  Des dels primers cursos es fixen els hàbits d’estudi necessaris que permetran a l’alumne incrementar la seva autonomia interpretativa així com la seva capacitat expressiva i creativa. En aquestes etapes es tracta, paral·lelament, la part tècnica de cada instrument i el treball d’obres de diferents estils i èpoques, fixant una sòlida base que permeti afrontar, si es vol, uns estudis de nivell superior.

Sempre dins d'uns objectius fixats, es pretén la màxima adaptació a les necessitats dels alumnes.

 

Pel què fa als ADULTS, adaptem el recorregut a les aptituds, necessitats i coneixements previs de cada alumne/a potenciant la seva autonomia interpretativa així com la seva capacitat expressiva i donant gran importància al treball de cambra si el nivell de l'alumne ho permet.

 

Al llarg del curs, tots els alumnes, infants i també adults tenen l'oportunitat de gaudir del contacte amb el públic en diferents concerts i audicions dins i fora de l'escola, ja sigui de manera individual o bé en grup.

Aquestes ocasions permeten establir objectius estimulants on posar en pràctica tot allò que s'ha treballat i també proporcionen l'espai per a compartir amb companys, amics i familiars els progressos assolits i les ganes de fer música.

bottom of page