top of page

MÚSICA MODERNA

 

BATERIA / PERCUSSIÓ

Josep Cordobés

 

BAIX ELÈCTRIC

Miquel RIba

 

CANT MODERN

Raquel Herreros

 

COMBO

Albert Carlos

Gemma Torralbo

 

GUITARRA MODERNA

Miquel Riba

 

PIANO MODERN

Albert Carlos

 

 

AGRUPACIONS

 

ORQUESTRA DesCorda'T 

Gemma Llorens

Ignasi Piera

 

ORQUESTRA DE GUITARRES

Edwin Garcia

 

MÚSICA DE CAMBRA

Albert Carlos

 

TOC'N'GRUP

Jordi Flaquer

 

CORAL ADULTS

Raquel Herreros

 

COMBO VOCAL A CAPELLA

Raquel Herreros

VENT

 

FLAUTA TRAVESSERA

Marta Moragues

 

CLARINET 

Guillem Pol

 

SAXO

Gemma Torralbo

 

METALLS

Neus Aranda

 

 

CORDA

 

VIOLÍ

Marta Sedó

Toni Peña

 

VIOLA

Marta Sedó

 

VIOLONCEL

Gemma Llorens

Eva Sedó

Ignasi Piera

 

 

 

POLIFÒNICS

 

PIANO

Albert Carlos

Lluís Cussó

Jordi Flaquer

Gemma Roset

 

GUITARRA

Edwin Garcia

Miquel Riba

 

TREBALL VOCAL

I CORPORAL

 

CANT/CANT MODERN

Eulàlia Fantova

Raquel Herreros

 

CANT CORAL / COR 

Gemma Roset

 

REEDUCACIÓ VOCAL

 

REPERTORI

Agnieszka Sholtz

 

 

 

 

LLENGUATGE MUSICAL

 

Albert Carlos

Lluís Cussó

Jordi Flaquer

Gemma Roset

 

NADONS

Berta Vidal

 

AULA DE TEATRE

 

Berta Vidal

DIRECCIÓ / CAP D'ESTUDIS 

Albert Carlos/Jordi Flaquer

 

EQUIP DIRECTIU

Albert Carlos

Jordi Flaquer

Gemma Torralbo

 

COORDINADORS

DE DEPARTAMENT

Piano i guitarra:  

Corda: Eva Sedó 

Vent: Marta Moragues

Llenguatge: Albert Carlos

PERSONAL NO DOCENT

Gerència i administració: 

Joan Andreu

Suport administratiu/ Fotos:

Fede Hernandez

bottom of page